Noticies‎ > ‎

Londres 2010

Fira Internacional D'estilisme Londres 2010.

Feria Internacional de Estilismo en Londres 2010.
*Volums en recollits amagan al máxim la front, mitges mides arrisades .

*Volumens en recojjidos escondiendo al máximo la frente, medias medidas rizadas.
*Melenes llargues amb convinació d'ondulacions:
sense volum en la part davantera, intensitat d'ondes en tota la longitud.

*Melenas largas,convinación de ondulaciones:
sin volúmen en la parte delantera, intensidad de ondas en toda su longitud.
* Cabell curt arrissat amb combinació de color,mès fosc en la zona interior/nuca, mès clar als laterals i superior.

*Cabello corto rizado con cobinaciones de color, mas oscuro en la zona interior/nuca, mas claro en los laterales i superior.


* Cabell curt , color suau i uniforme, pentinat perfectament estructurat.

*Cabello corto, color suave i uniforme,
peinado perfectamente estructurado.

*Melenes sense volum, naturals, colors mès intensos als mitjos i puntes, arrels lleugerament mès fosques.

*Melenas sin volúmen, naturales, colores mas intensos en los medios y puntas, raices ligeremanete más oscuras.*Nois, l'ordre del día són els tupés, de diferents volums, formes i pentinats, peró tupés.

*Chicos, el orden del día son los Tupés, diferentes volumenes, formas y peinados, peró Tupés.
2009.


*Noi:
 *Serrell molt espès portant la llargada desde l'occipital amb clatell
   i patilles molt curtes,llissos extrems.
 *Color amb reflexes molt suaus per aconseguir un brillo excepcional i un efecte molt natural. 
 Noia:
 *Bob molt rodó per sobre de les orelles nuca molt curta i serrell per sobre les ceies.
 *Totalitat del cabell color castany natural,separació de la part inferior del serrel per potenciarla amb color coure aconseguin efecte metxes.


Chico:
  * Flequillo muy espeso llevando la longitud desde el occipital con la nuca
    y patillas muy cortas, lisos extremos.
  * Color con reflejos muy suaves para conseguir un brillo excepcional y un efecto muy natural.
   Chica:
  * Bob muy redondo por encima de las orejas nuca muy corta y flequillo por encima de las cejas.
  * Totalidad del cabello color castaño natural, separación de la parte inferior del serrel para potenciarla con color cobre conseguir efecto mechas.


* Bob de nuca cuadrada i colorejat amb ros platí.


*Bob de nuca cuadrada y coloreado con rubio platino.


*Tallat de nuca i patilles molt curt, llargada la part davantera aconseguin uns grans volums per donar efectes "Rockeros".
*Color negre al cabell per contrastar més la pell blanca.
* Maquillatge molt accentuat als ulls amb ombres fosques, pells clares.
*Estilisme negre amb incrustacions metal-liques.

* Corte de nuca y patillas muy corto, largo la parte delantera para conseguir unos mayores volúmenes para dar efectos "rockeros".
* Color negro el cabello consiguiendo contrastar más la piel blanca.
* Maquillaje muy acentuado en los ojos con sombras oscuras, pieles claras.
* Estilismo negro con incrustaciones metálicas.


*Serrell molt espés de costat marcan el lateral del serrell mès llarg que el contrati.
*Color ros amb reflexes platí per aconseguir brillantor i naturalitat.


* Flequillo muy espeso de lado marcando el lateral del flequillo más largo que el contrario.
* Color rubio con reflejos platino consiguiendo brillo y naturalidad.*Melenes llargues senceres ondulacions suaus a diferents nivells.

* Melenas largas enteras ondulaciones suaves a distintos niveles.

*Mitja melena amb un ris petit, per aconsseguir molt de volum.

* Media melena con un rizo pequeño, para conseguir mucho volumen.* Diferentes tonalitats de color molt estudiats per no trovar estridències
cromàtiques entre ells.

*
Diferentes tonalidades de color muy estudiados para no encontrar estridencias cromáticas entre ellos.
* Diferentes mides i colors.
*Rossos molt naturals, coures i foscos molt contrastats


* Diferentes longitudes y colores.
* Rubios muy naturales, cobres y oscuros muy contrastados. 

*Cabell molt curt de patilles i nuca portan tota la longuitud desde l'occipital fins ue es converteix en serrell.

*Cabello muy corto de patillas i nuca llevando toda la longitud desde el occipital hasta convertirlo en flequillo
.


*Diferents formes i volums tan per noi com per noia.
*Diferentes formas y volumenes tanto para chico como para chica.


Comments